Loading

Innovatie in dienstverlening: Business Innovatieve Dienstverlening

Dienstverlening moet anders. Maar hoe? Deze vraag stond centraal in de hackathon van #samensterkFM. De challenge waarmee de teams aan de slag zijn gegaan was:Hoe creëren we binnen 1 dag de ‘nightmare competitor’ voor facilitaire dienstverlening?

Corona is een versneller geweest in de verschuivende behoeften van opdrachtgevers en medewerkers. Dienstverlening die in de huidige vorm gebaseerd is vaste contracten, op vaste locaties, op vaste uren, met een strak gedefinieerd aanbod, heeft daardoor geen of onvoldoende bestaansrecht meer. De combinatie van een lagere bezetting en een structureel veranderende vraag betekent dat voor sommige dienstverleners een radicale verandering van hun businessmodel nodig is. Nieuwe toetreders uit andere markten naderen de zakelijke markt voor facilitaire dienstverlening en laten zien dat on-demand, persoonlijk, snel, gemakkelijk en met een glimlach de nieuwe standaard is. Gepersonaliseerde dienstverlening heeft grote kans van slagen. Custom made, altijd beschikbaar, op de plek die wij willen.

 In dit artikel nemen we je mee in een van de oplossing voor innovatie van dienstverlening: Business Innovatieve Dienstverlening (BID).

Business Innovatieve Dienstverlening (BID)

BID wil werkgevers de kans bieden de beste werkgever te zijn. Dienstverlening verschuift van business-to-business naar Business- to-Human.

BID is een coöperatie, omdat we hebben gezien dat Corona vereist dat we flexibel kunnen zijn en moeten kunnen ontwikkelen. Winst realiseren is niet het primaire doel, het gaat om middelen behouden om te kunnen innoveren. Het gaat daarbij om een goede behartiging van de belangen van leveranciers, opdrachtgevers, werknemers op financieel, maatschappelijk en sociaal gebied.

De dienstverlening is adaptief, flexibel en pro-actief. Het gaat om schaalbaar zijn en wendbaar blijven. Door de marktwerking en grootte van BID gaat BID uit van gunstige condities.

Voorzien in de unieke behoeften van de workforce

Focus van BID is om invulling te geven aan de unieke behoefte van de workforce. Datadriven, distributed en on-demand.  Door de ontwikkeling van persona’s kunnen doelgroepen worden gedefinieerd. Deze doelgroepen zijn locatie en segmentoverstijgend, dus in welke sector of welke organisatie iemand werkt maakt niet uit. Het gaat om het profiel/ persona. In het platform worden ook andere diensten ondergebracht die voor een werknemer van belang zijn zoals HR, ICT, etc. Ondersteuning via een app maakt BID altijd en overal toegankelijk.

Maatschappelijk betrokken

Bedrijven die willen participeren moeten zich committeren aan minimaal 3 SDG’s, naast een aantal andere criteria. De selectie van de juiste partners vindt al plaats aan de poort. Het verdienmodel is tweeledig: voor leveranciers een percentage van de omzet en voor gebruikers een abonnement.

Met dank aan: Hester van den Beukel (Exact), Rita Brouwer (Alpheios), Daniëlle Leijten- Van den Biggelaar (LIFE Interim), Brigitte de Haan- Ketelaars (Bri Facility Management), Rencia Schilder (ICS Groep), Bert Oldenburg (Compass), Fred Kloet (FMBIM)

#samensterkFM

Innovatie rondom business-vraagstukken

Wij zijn een innovatieplatform voor dienstverlening. We verbinden bedrijven rondom vraagstukken met ervaringsdeskundigen en experts om denkkracht los te maken. Op die manier creëren we serieuze oplossingen voor serieuze vraagstukken die de organisaties en sectoren in het hart van hun business raken. Heb jij ideeën, aanvullingen, wil je meedenken over oplossingen voor deze challenges? Meld je dan aan en wij verwelkomen je gegarandeerd met veel enthousiasme!

Op 4 februari gaan we de hele dag aan de slag met deze challenges. We doen een aftrap op 2 februari van 16.00 -18.00 uur

Aanmelden kan via de onderstaande button. 

Kun je niet deelnemen, maar wil je wel lid worden van de community of partner worden? Kijk dan op www.samensterkfm.nl & Let’s talk!

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Let's talk!

    Shopping Basket